• Image 1
 • Image 1
 • Powerfull & Clean
  Responsive Admin & Website Theme
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit sed diam
  nonummy amet euismod dolore.
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
 • Responsive Video Support
  Youtube, Vimeo and others.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit sed diam
  nonummy amet euismod dolore.
  Watch more Videos!
 • What else included ?
  The Most Complete Admin Theme
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit sed diam
  nonummy amet euismod dolore.
  Learn More!
  Image 2
  Image 3

計劃簡介

香港每天有多達九千多噸都市固體廢物產生,包括來自家居、食肆、醫院、學校等等,要解決眼前迫切的廢物問題,香港必須按照廢物管理架構,必須先從源頭減少廢物,再配以重用及回收等方式將資源善用,並不能單靠倚賴堆填區或焚化爐等末端廢物處理設施。

要從源頭減少廢物,我們應先掌握廢物數據。由世界綠色組織舉辦的關愛香港-校園「析」廢師培訓計劃(下稱「計劃),正好應對重點。在參加計劃後,本會將為學校為學生提供訓劃,令校方初步掌握廢物量,以及各種廢物產生的成因及比例等資料,從而制定針對性的措施及策略從源頭減少廢物的產生,增加校園的回收比率。分析結果亦能用作課堂教學,以實際情況令學生明白廢物問題及減廢的重要性。

資源中心

未能參與計劃的學校,可以下載以下文件,自行在校內進行廢物分析的工作。

自我評核表格

廢物分析物資表

廢物分析流程

廢物分析記錄表

宣傳物品 – 海報、影片

減廢約章

你有仔細觀察過學校的垃圾桶嗎? 那一份份的報紙及筆記、飲完的樽裝水及汽水罐、吃剩一半的飯盒,因為學生貪一時之快及「順手」,結果不論種類或是否可回收,均被棄置到最就近的垃圾桶內,但將垃圾放到垃圾桶,是否已代表解決了問題?

被大家視為「垃圾」的廢物當中,有不少是可回收及再重用的資源,將其棄置到垃圾桶,無疑是解決了眼下的清潔衛生問題,卻沒有解決最根本「廢物太多」的問題,結果,垃圾只是由學校的垃圾桶,轉移至校外另一個更大的垃圾桶 – 堆填區,學生在校內製造的廢物,最終卻要由全港市民承擔。